Lịch phát sóng Tây Hành Kỷ Tái Kiến Tôn Ngộ Không và Quan Hải Sách phần 2.

Posted by

Bộ phim đầu tiên trong danh sách này là phim Quan Hải Sách Chi Thiết Kỵ Hùng Quan, tức là phần thứ 2 sẽ được khởi chiếu vào ngày 26 tháng 4.

Bộ thứ 2 – Tây Hành Kỷ trải qua hai lần phát sóng đã kết thúc với 38 tập và để lại cho khán giả một câu hỏi rất lớn. Phần tiếp theo khi nào ra mắt. Tây Hành Kỷ Chi Tái Kiến Tôn Ngộ Không sẽ ra mắt ngày 4 tháng 05 tháng sau.

Đó là 2 bộ phim Hoạt Hình 3d đã được công bố lịch chiếu, về phần các bộ phim khác thì vẫn vắng bóng, vẫn chưa thấy động tĩnh.

One comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.