8 loại Thần Lực trong phim Vũ Canh Kỷ.

Thần Lực trong Vũ Canh Kỷ là loại khả năng độc quyền chỉ có huyết thống Thần Tộc mới có thể sử dụng và quá trình thức tỉnh Thần Lực được gọi chung là Thiên Khải. Thông thường, trong quá trình Thiên Khải cần phải có cao thủ hộ pháp, mục đích chính là ngăn ngừa năng lực cắn trả.


1.Vô Sắc Giới Thần Lực

Một loại sức mạnh hiếm có nhất, có thể triệt tiêu mọi thứ, bao gồm âm thanh, mùi, sức mạnh, ánh sáng, v.v., làm giảm đáng kể tất cả khả năng của kẻ thù và có thể dùng để áp bức đối thủ đến chết.

Đại diện: Hắc Long “Thiên”, Vũ Canh, Lam Nguyệt Thánh Vương.


2. Nguyên Thủy Giới Thần Lực

Đây là chủng loại Thần Lực đặc biệt nhất, chỉ có thể được sở hữu bởi Viễn Cổ Thần Thú và có thể cùng người khác kết hợp để sử dụng.

Đại diện Sức Mạnh: Bất Tử Điểu

Nhân Vật đại biểu: Trụ Vương, Thập hình.


3.Tu La Giới Thần Lực

Một loại tương tự như Thông Linh Thuật, có thể triệu tập các linh thú và xác sống (vong linh) để chiến đấu.

Nhân Vật Đại Diện: Thập Hình.


4.Kim Cương Giới Thần Lực

Loại Thần Lực được mệnh danh là vua chiến đấu cận chiến, khả năng sô lô tay đôi cực nhây. Lấy công kích và phòng thủ để làm chủ thần lực.

Nhân Vật đại diện: Thiên Khôi.


5.Địa Tàng Giới Thần Lực.

Thuộc loại kỳ lạ và đáng sợ nhất, có thể sử dụng các khả năng đen tối như độc dược, mục nát, tử vong. v.v…khiến đối thủ biến mất không dấu vết.

Nhân Vật đại biểu: Quỷ Mộc Đại Thần, Bạch Liên Thánh Vương.


6.Vạn Tượng Giới Thần Lực

Có thể điều khiển thiên địa Vạn Tượng khí hậu như gió, sấm sét, lửa, nước và lợi dụng nhưng tự nhiên năng lượng đó để chiến đấu.

Nhân Vật đại biểu: Truy Nhật, Thái Cực, Thiên Vũ Thánh Vương, Huyền Phong Thánh Vương, Xích Long, Hoàng Long. Hắc Long Thiên.


7.Không Thức Giới Thần Lực

Có khả năng cảm ứng, truyền đạt, chia sẻ. Một khi Thần Lực đạt tới đại thành còn có khả năng thấy trước tương lai, biết trước tiên đoán.

Nhân Vật đại điện: Bạch Long, Phục Hi, Tâm Nguyệt Quỳ, Lam Nguyệt Thánh Vương. Thần Nhãn.


8.Trường Sinh Giới Thần Lực

Khả năng không chế sinh mạng, kiểm soát sự sống, chữa bệnh, hồi phục và nhiều khả năng khác.

Nhân Vật Đại Biểu: Khổng Tước, Chân Thiền Thánh Vương.