Đấu La Đại Lục: 5 Thần Khí Mạnh Nhất trong Đấu La Đại Lục

Đấu La Đại Lục: Top 5 thần khí mạnh nhất trong Đấu La Đại Lục. Thiên Sứ Thánh Kiếm, Hạo Thiên Chùy, La Sát Ma Liêm, Hải Thần Tam Xoa Kích, Tu La Kiếm