Tóm Tắt Nhân Vật “Đông Bá Tuyết Ưng” Trong “Tuyết Ưng Lĩnh Chủ”.

Long sơn lịch 9608, sinh hạ tại Nam Tước Gia Tộc, Tuyết Ưng Lĩnh, An Dương Hành tỉnh, Long Sơn Đế Quốc.

Long sơn lịch năm 9616, cha mẹ bị Mặc Dương gia tộc bắt đi, từ đó vì cứu cha mẹ luyện thương thành ma, nhân xưng thương ma.


Long sơn lịch năm 9621, 13 tuổi đạt đến “Nhân Thương Hợp Nhất”.

Long sơn lịch năm 9623, 15 tuổi lúc thức tỉnh “Thái cổ huyết mạch”, lúc chiến đấu mở huyết mạch lực lượng bùng nổ gấp bội và tại Hủy Diệt Sơn Mạch đụng độ Ngũ Gia Ma Thú “Âm Ảnh Báo”, thời điểm sinh tử đạt tới “Lực lượng viên mãn ” cảnh giới.

Sau đó thành công tu luyện tuyệt kỹ “Huyền Băng Thương Pháp” tầng thứ nhất “Mười hai Thương Cảnh”.  Ở hủy diệt sơn mạch gặp và đánh chết đệ nhất đạo tặc của Nghi Thủy Thành loạn đao cái bân mà Đấu khí thực lực chỉ là địa cấp kỵ sĩ cấp, nhưng bằng vào thái cổ huyết mạch và thương thuật, thực lực có thể sánh bằng ngân nguyệt kỵ sĩ

Sau những truyện này, Đông Bá Tuyết Ưng được Long Sơn Lâu đưa tới Hắc Thiết Lệnh và lấy được tin tức của cha mẹ.

Sáu năm sau, đấu khí lưu tinh cấp, lực lượng xưng hào cấp đỉnh phong

Long sơn lịch năm 9629, 20 tuổi lần đầu nhận nhiệm vụ hắc thiết, trong nhiệm vụ gặp gỡ Dư Tĩnh Thu đồng thời đánh chết một cường giả cấp Xưng Hào “Tà Thần Sứ Giả” + hủy diệt một phân đàn của ma thần. Sau đó đạt tới thiên nhân hợp nhất, nhờ Thiên Nhân Hợp Nhất phát hiện bạn gái Thanh Thạch có ý đồ xấu với Đông Bá Gia Tộc.

Về sau đụng độ và chiến đấu với Ma Thú Xưng Hào cấp “Hạng Bàng Vân”, thời khắc cuối cùng lĩnh ngộ vạn vật chi thủy tiến vào vạn vật cảnh, thành công đánh chết hạng bàng vân, đồng thơi rơi vào “Hắc Phong Nhai”.

Tại bên dưới Hắc Phong Nhai bị truy sát buộc phải tiến nhập cung điện, lấy được hải thần cung trưởng lão Lôi Chân truyền thừa.

6 năm sau, hai mươi tám tuổi nắm giữ “Vạn Vật Chi Thủy, Vạn Vật Chi Hỏa” đột phá cảnh giới Siêu Phàm, sau đó trở về cứu đi Mẫu Thân Cùng Phụ Thân, cuối gia nhập vào tổ chực siêu phàm Thủy Nguyên Đạo Quan, tiến vào tân hỏa thế giới.

Tới đây thì hành trình của nhân vật chính Đông Bá Tuyết Ưng được rẽ sang một con đường khác.

Long sơn lịch năm 9637, tham gia siêu phàm sinh tử chiến, chiến thắng chín trận, trận thứ 10 gặp cường giả đến từ thần giới thì thất bại. Thế nhưng trong cuộc chiến này, Cậu ta lại thành công dung nhập hai loại Thủy Hỏa, được đánh giá là có hi vọng nắm giữ tứ phẩm chân ý “Thủy Hỏa Chân Ý” và được tiến vào xích vân sơn tu hành, xích vân sơn này chính là nơi bồi dưỡng nhân tài của Tân Hỏa Thế Giới, yêu cầu tối thiểu phải có có hội nắm giữ tam phẩm chân ý, nhưng đối với Đông Bá Tuyết Ưng thì xác xuất nắm giữ tứ phẩm chân ý chỉ còn là vấn đề thời gian nên may mắn được nhận vào.

Long sơn lịch năm 9647, 39 thành công dung hợp Phong Chi ảo diệu vào bên trong Thủy Hỏa Ảo Diệu, điều này trực tiếp khiến bản thân Cậu bị định là tự hủy tiền đồ, do đó bị đẩy xuống hạng cuối cùng, ưu nhược điểm của xếp hạng này là xếp vị trí càng cao, tài nguyên nhận được càng cao, xếp càng thấp thì tài nguyên nhận được càng ít.

Long sơn lịch năm 9661, 52 tuổi, tham gia khảo hạch, trong khảo hạch thành công nắm giữ hình thức ban đầu của nhị phẩm chân ý, đặt tên “cực điểm xuyên thấu chân ý “.

Long sơn lịch năm 9662, năm mươi bốn tuổi tham gia bách chiến mật thất giành được thắng lợi đồng thời đột phá Thánh Cấp.

Long sơn lịch năm 9663, 55 tuổi, phát hiện và giết chết Ô Vân Hỏa ma thần tứ giai ác ma. Sau đó dung nhập Đại Địa ảo diệu, nắm giữ hình thức ban đầu của “tinh thần chân ý”. Tiếp theo, thành công nắm giữ thêm “Hư giới chân ý” hình thức ban đầu.

Long sơn lịch năm 9680, bảy mươi hai tuổi nắm giữ “Cực điểm xuyên thấu chân ý “. Sau Cửu thiên nắm giữ “tinh thần chân ý”. Trở thành người đầu tiên của hạ tộc nắm giữ cùng lúc hai cái nhị phẩm chân ý siêu phàm.

Tháng 12 đánh nguyệt công đả siêu phàm tiểu hình thế giới, trong nháy mắt giết chết bất tử chi thân ác ma, kích sát ngũ giai ác ma. Sau khi nắm giữ “hư giới chân ý”, Đông Bá Tuyết Ưng đã có thể chém chết 4 vị cường giả luân hồi của thời không thần điện khiến cho một vị phải đào tẩu chạy trốn.

Long sơn lịch năm 9681 tham gia khảo nghiệm trở thành “hắc phong thần cung”, thành công thông qua khảo nghiệm trở thành hắc phong Thần cung chi chủ. Đồng thời lấy được bảo vật của Hắc Phong Lão Tổ cùng 7 vị chiến binh thần giới.

Thời gian tiếp theo, Hao tổn 3 năm 11 tháng thăm dò ngũ đại ác ma tướng quân, phát hiện ra tổng bộ của Ma Thần và liên hiệp toàn bộ thực lực siêu phàm tiêu diệt. Nhưng bị “Áo Lan” trưởng lão của Ma thú tộc đánh lén trúng phải Vu Độc. Sau khi bị trúng độc, các Bán Thần của Tân Hỏa buộc phải thỉnh cầu cường giả thế hệ trước, may mắn được Tử Lôi Đế quân ban cho thuốc giả giữ được 100 năm tính mạng. Sau chuyện này, Đông Bá Tuyết Ưng cùng  Dư Tĩnh Thu tiến hành kêt hôn và cùng nhau đi khắp nơi du lịch.   

100 năm giết chết Hắc Ám Thâm Uyên. Sau đó tiến vào Hồng Thạch Sơn, đi vu độc tìm lại tu vi và cũng thông qua khảo nghiệm trở thành hộ pháp đệ tử, nội môn đệ tử và đi theo sư phụ “Hồng trần thánh chủ”, đây là chủ nhân của Hồng Thạch Sơn.

Kế tiếp, Tham dự chiến tranh bảo vệ thế hạ tộc, ngăn cơn sóng dữ và thành công Lĩnh ngộ nhất phẩm chân ý “thế giới chân ý”, trở thành thần, hay còn gọi là vật chất giới lãnh chúa.

Giai đoạn tiếp theo, Tu hành hơn 9 trăm năm, thành công nắm giữ thế giới thần tâm trở thành Thế Giới Thần nhất trọng thiên. Trở thành đệ tử thân truyền của hồng thạch sơn.

Sau đó luyện hóa hồng thạch sơn, trở thành chủ nhân của Hồng Thạch Sơn. sau hơn 1 ngàn năm chờ mong thì rốt cuộc cũng có được một đôi nhi nữ, Đông Bá Ngọc và Đông Bá Thanh Dao.

Sau đó đi tới Thiên Ngu Vũ Trụ, bái nhập vào huyết nhận thần đế trở thành đệ tử nội môn

Tu hành năm ngàn năm nắm giữ hỗn độn thần tâm trở thành thế giới thần nhị trọng thiên.

Sau đó được Huyết Nhận Thần Đế thu làm đệ tử thân truyền, tu luyện được tuyệt học “Thái Hạo”.

Đảm nhiệm giám sát sứ của an hải phủ đông vực.

Tiếp theo, Tu hành ba vạn chín nghìn năm, nắm giữ cực điểm thần tâm trở thành Thế giới Thần tam trọng. Thông qua hủy diệt động thiên tiến vào Hồ Tâm Đảo, trở thành hủy diệt quân đoàn binh sĩ. Luyện được tuyệt học “Diệt Cực Huyền Thân”.

Sau đó Tiến nhập thâm uyên thế giới cứu trì khâu bạch, ngoài ý muốn đạt được tuyệt học “Huyết Ma Cuốn” quyển thượn.

Tu luyện hai mươi mốt vạn năm nắm giữ Thời Không thần tâm, trở thành Thế Giới Thần tứ trọng, đến đây thì Đông Bá Tuyết Ưng chính thành lập đông bá Đế Quân phủ.

Thông qua sơ thủy chi địa Thế giới thần tứ trọng khảo nghiệm, ngoài ý muốn sáng lập ra Hư Giới đạo.

Về sau Tu hành 1 triệu năm, mở ra hư giới đạo, thục lcự có thể so với chân thần tôn giả

Tu hành thêm 8 triệu năm mở ra ra Sát Lục Đạo.

Thông qua Lục Đạo thiên luân tam ma điện khảo nghiệm luyện tập được tuyệt học “Vạn Ma Chân Thân”.

Tiến vào sùng thị gia tộc luyện tập được tuyệt học “Kiếp Sát Lục Kiếm Thức”.

Thông qua hư không hành giả khảo nghiệm bái Cổ Kỳ làm sư phụ, đạt được hư không hành giả truyền thừa và học được hư không hành giả bí truyền “hành giả bí tàng”, 1 lúc tu luyện quy tắc ảo diệu cùng hư không hành giả hệ thống.

Tiếp tục tu hành 30 triệu năm mở ra ra Chấn Động Đạo.

Dung hợp Hư Giới, Sát Lục Đạo, Chấn Động Đạo, thành công tự nghĩ ra tuyệt học ‘Đạo Phong Ba”.

Sau đó Tiến vào ma sơn vũ trụ 650 triệu năm đột phá chúa tể cảnh, vượt qua bài khảo nghiệm của “Sơ Thủy Chi Địa”, trở thành thất tinh hải thánh giới thái hư thiên cung tử y đệ tử. Luyện tập được ba môn Hỗn Độn cấp tuyệt học “Vô Ảnh Thiên La” “Tam Thiên Huyễn Thân” “Thần Quang Kinh” và ra tay lật ngược tình thế, cứu vớt Thiên Ngu Vũ Trụ.

Sau đó thông qua sơ thủy chi địa khảo nghiệm trở thành thất tinh hải thánh giới thái hư thiên cung kim y đệ tử. Luyện tập được thái hư Thiên Cung trấn cung tuyệt học “Diệt Thế Thập Tam Kiếm”.

Kế tiếp, tiến về hỗn độn hư không, đi vào thất tinh hải thánh giới, bái nhập Thái Hư Thiên Cung.

Thời gian sau đó lại tu hành 230 triệu năm đột phá cảnh giới hư không thần, sáng lập tuyệt học “Ngư Long Sát”.Thông qua tinh thần tháp tầng thứ ba trở thành thái hư Thiên Cung Nội Điện trưởng lão.Trấn giữThiên Thủy Thành, một trong 12 tòa thành của thái hư Thiên Cung.

Tiếp theo tham gia Thất Tinh hải các đấu giá hội lấy được cổ tu hành thể hệ tuyệt học” Hắc Ám Giới”. Phục dụng phất linh tâm quả, trong 2300 năm tu luyện Hắc Ám Giới đột phá hợp nhất cảnh.

Quan sát cửu vân đế quân dấu vết còn sót lại trên bốn bức tranh vẽ luyện tập được phá giới Truyền Tống thuật,Tự nghĩ ra thuần túy Hư Giới đạo tuyệt học “Hư Giới”, chưa dừng ở đó, Cậu còn dung hợp Hư giới đạo với Sát Lục đạo thành công pháp mới “Hủy Diệt Chi Hoa”.

Hợp nhất cảnh thông qua tinh thần tháp thứ bảy tầng khai sáng mới một đời lịch sử, bế quan một tháng đột phá hỗn độn cảnh

Sau chuyện này Đông Bá Tuyết Ưng tiến về mê giới hành lang, du hành trong đó khoảng một ngàn tỉ năm, dò xét hơn nửa khu vực phát hiện sào huyệt của kim giáp Ma tộc, lấy được đại công lớn. Nhưng bởi vì học được phá giới truyền tống thuật mà bị thánh chủ bắt và Cậu buộc phải bị buộc sử dụng Giới Tâm Lệnh để đầu thai chuyển thế.

Sau chuyển thế, sinh hạ tại Giới Tâm Đại Lục nam vân quốc hỏa liệt thành – thành chủ hỏa liệt hậu phủ, mẫu thân hắn mang thai 15 năm nhưng bị ép uống thuốc độc nên sinh sớm, sinh ra thực lực đã là hư không thần cảnh. Bái nhập Nam Vân Thánh Tông, đây là một trong mười Đại tông phái ở hỏa liệt thành nam vân thánh điện và học được tuyệt học “ Nam Vân Thánh Thập Nhị Thức”.

Sau đó Tu luyện 5 triệu năm trở thành nội môn đệ tử của nam vân thánh tông, trước sau đạt được hỏa vân thần thương, báng thương cùng đầu thương tu luyện thần thương.

Thời điểm thực lcự Hỗn độn cảnh đã có thể chiến đấu với Bạch Mây Ma Chủ khiến tử phương kinh động, cuối cùng lựa nhập bái sư Nam Vân Quốc Chủ. Nam Vân Quốc Chủ ban cho hai đại tuyệt học “Phân Thân Thuật” cùng “Phá Giới Truyền Tống Thuật”, đồng thời được phong vương, danh Phi Tuyết, kiến lập Phi Tuyết Thành thành chủ.

Luyện tập được tuyệt học “Ngũ Tương Phong Cấm Thuật”, đánh bại thiên kiếm đạo cao thủ, thành công ngăn cản thiên kiếm đạo ở hắc ma bốn nước truyền đạo.

Sau đó đi khắp nơi tìm kiếm ảo cảnh bí bảo, cuối cùng đạt được ảo cảnh bí bảo ma tâm linh và dao du kết bạn, trừng gian diệt ác.

Kế tiếp, Lấy thân phận phiền thị khách khanh tham gia ba tộc chi tranh, lấy lực một người ngăn cơn sóng dữ giúp phiền thị chiếm được cơ hội tiến vào nguyên giới thần điện.

Về sau, ngộ đạo dưới Thắp Tâm đột phá trở thành vũ trụ thần, sau đó lần lượt đột phá cảnh giới, kể cả hư không cửu mạch đều đạt tới trạng thái cực hạn. Thành tựu vũ trụ thần, từ Vương cấp thăng lên đế cấp, đồng thời đổi danh hiệu thành Phi Tuyết Đế Quân.

Đem “Cửu Chuyển Bất Diệt Thuật” giao dịch cùng Hạ Phong cổ quốc, sau đó lại dựa vào nơi giao dịch được đại công luyện tập được bí truyền “Tâm Giới’, Thôi phát năng lượng còn lại của giới tâm lệnh trở lại hỗn độn hư không.

Sauk hi Phát hiện thất tinh hải thánh giới bị hủy, bản thân cậu tạm thời giấu giếm thân phận và lấy được cơ hội tiến vào giới tâm thần cung, đột phá cảnh giới vũ trụ thần tầng thứ hai.

Tiếp tục, lấy được chí cao bí truyền “hồn nguyên thất kích”. Sáng chế hư giới vũ trụ thần tầng thứ hai điển tịch, cùng Hạ Phong cổ quốc giao dịch đạt được bí bảo hư không Hỏa Liên Hoa bảo vật. Chém chết Hắc quân vương đồng thời chém chết Ma vương khắp nơi để củng cố đạo và  rèn luyện bản thân chờ đột phá vũ trụ thần cứu cực cảnh.

Trở thành tôn chủ cấp mạnh nhất từ trước tới nay tại toàn bộ giới tâm Đại Lục! Thực lực so với đại tôn bình thường còn mạnh hơn nhiều! Thậm chí rất nhiều tu hành giả xững hô cậu thành Phi Tuyết đại tôn.

Tự nghĩ ra Hư Giới huyễn cảnh Linh Hồn loại sát chiêu trợ giúp đoạn nha sơn mạch dân bản địa thế giới đánh bại Bắc Hà Đại Đế dưới trướng Thần Tướng.


Về sau đột phá lên đệ tam tầng thứ, đánh chết Bất Tử Minh Đế, đệ nhất cường giả tại giới tâm đại lục. Sau đó nữa, học được ba  môn hư không đạo phi thăng tu hành giả điển tịch 《 Hư Không Ma Trùng Điển 》《 Thiên Địa 》 + 《 Vô Giới 》

        Sau đó nữa nữa cùng các chí tôn giao thủ mấy lần, trong mấy lần đó toàn thắng, điều này trực tiếp chúng minh, Đông Bá Tuyết Ưng hiện tại chính là cao thủ đệ nhất Đoạn Nha Sơn Mạch, Giới Tâm Đại Lục, thành tựu nửa bước hồn nguyên sinh mệnh thể.

Chưa dừng ở đó, sau khi Luyện hóa hồn nguyên Bản Nguyên thế giới sinh mệnh khiến cấp độ tăng lên thành tựu hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới.

        Cuối cùng, Linh hồn và thể xác kết hợp thành lãnh chủ cấp hồn nguyên sinh mệnh, danh hào tuyết ưng lãnh chủ.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.