[VIDEO] Đường Tam – Lĩnh Vực, Kỹ Năng, Vũ Khí, Thủ Pháp Ám Khí


1.Lam Ngân Lĩnh Vực: Xuất hiện sau khi thức tỉnh Vũ Hồn Lam Ngân Hoàng lần 2.

2.Sát Thần Lĩnh Vực: Tăng khí thế bản thân làm suy yếu thực lực đối phương. Sát khí hình thành khí thế và áp lực sẽ làm cho đối thủ không thể phát huy toàn bộ thực lực. Ngoài ra còn có thể tăng phúc cho người khác.


3.Hải Thần Lĩnh Vực: Thu được sau khi nhận Truyền Thừa Hải Thần. thông qua việc ngưng tụ Hải Thần Lĩnh Vực có thể biến lực lượng của Hải Biển để bổ sung Hồn Lực cho bản thân.

4.Tu La Lĩnh Vực: Trong trạng thái của Tu La Thần, Sát Thần Lĩnh Vực được tiến hóa thành Thần Cấp trở thành một Lĩnh Vực khác gọi là Tu La Thần Lĩnh vực: Tu La Lĩnh Vực.

HẢI THẦN – THẦN KỸ: Hải Thần, Chiếm Đoạt. Bích Ba, Vô Tận Uất Lam. Thái Âm Chân Thủy Chi Long.Thủy Nguyên Tố Phân Thân. Hoàng Kim 13 Thức.


TU LA THẦN KỸ: Tu La, Thẩm Phán. Tu La Huyết Kiếm. Tam Giới Thẩm Phán Chi Kiếm.

THẦN KHÍ: Hải Thần Tam Xoa Kích, Hải Thần Thần Trang, Tu La Kiếm, Tu La Thần Trang.

ĐƯỜNG MÔN TUYỆT HỌC: Huyền Thiên Bảo Lục – Tổng Cương. Nội Công Tâm Pháp – Huyền Thiên Công. Kinh Thân Chi Pháp – Quỷ Ảnh Mê Tung. Luyện Tay Chi Pháp – Huyền Ngọc Thủ. Luyện Nhẫn Chi Pháp – Tử Cực Ma Đồng. Cầm Nã Chi Pháp – Khống Hạc Cầm Long. Ám Khí Chi Pháp.

ÁM KHÍ & THỦ PHÁP: Phật Nộ Đường Liên, Bạo Vu Lê Hoa Châm, Khổng Tước Linh…


THEO DÕI MÌNH TRÊN YOUTUBE


HOẠT HÌNH TRUNG QUỐC VLOG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.