Điện Ảnh – Phim

10 siêu anh hùng từng trở thành Phù Thủy Tối Thượng thay thế Doctor Strange.

Trong lịch sử của Marvel Comics,có vô số siêu anh hùng khác nắm giữ danh hiệu Phù thủy Tối thượng ngoài Doctor Strange. Dưới đây là 10 trong số những siêu anh hùng đã từng trở thành Phù thủy Tối thượng thay thế Stephen Strange