Thiên Hành Cửu Ca

Huyền Tiễn – Thiên Hành Cửu Ca,Sát thủ số một của La Võng.

Huyền Tiễn 玄翦 – là đối thủ mạnh nhất của Vệ Trang Cái Nhiếp,sát thủ số một của La Võng,làm bị thương Cái Nhiếp chỉ vài chiêu,Huyền Tiễn Được đánh giá ngang cơ với Kinh Nghê.