Phù Khôi là gì? Review Vũ Động Càn Khôn

Nếu các bạn đã xem qua Vũ Động Càn Khôn, chắc chắn cái tên phù khôi không còn xa là gì nữa. Vậy định nghĩa Phù Khôi là gì, phân chia cấp bậc và sức mạnh, hãy cùng với chúng mình tìm hiểu những vẫn đề trên nhé.

Phù Khôi lần đầu tiên xuất hiện tại chương 174, được Tiểu Điêu gọi đơn giản là trò chơi của một số cường giả, dùng để thủ nhà tương đối tốt.

Khôi là con rối, Phù Khôi là những con rối được khắc phù văn.

“Nói một cách đơn giản, Phù Khôi có 3 cấp, thượng trung hạ, Phù Khôi cụt tay ngươi đang cầm sợ rằng chưa đạt tới hạ đẳng, chỉ có thể nói là tàn thứ phẩm, Phù Khôi thượng đẳng thì cường giả Tạo Hóa Cảnh cũng có khó thu thập, hơn nữa có người nói trên Phù Khôi thượng đẳng còn có một loại Phù Khôi cao cấp hơn, nhưng loại đó ta không rõ…”

“Ở bên ngoài vương triều Đại Viêm có một số môn phái đặc biệt, họ nổi tiếng về sản xuất Phù Khôi, những Phù Khôi của bọn họ mới thực sự là khủng bố, có một lần ta nhìn thấy một vị cường giả Niết Bàn Cảnh bị hai Phù Khôi giết tại trận…”.

Đó là những chi tiết thông qua lòi nói của Tiểu Điêu, thực tế phía trên loại Cao Đẳng Phù Khôi không phải còn một loại mà là 3 loại, gồm có Huyết Linh Khôi, Ma Thi và Thôn Phệ Thiên Thi. Bỏ qua hạ đẳng Phù Khôi, chúng ta hãy bắt đầu từ loại Trung Đẳng nhé.

1.Trung Đẳng Phù Khôi. Lâm Động tại Thiên Viêm sơn mạch cổ mộ phủ phát hiện một bộ Phù Khôi. Một lần phát động cần tiêu phí hai ngàn mai thuần nguyên đan, một lần công kích tương đương với Tạo Hình Cảnh nhất kích.

2.Cao Đẳng Phù Khôi. Lâm Động tại khu vực trung tâm bên trong Đại Hoang Cổ Bi phát hiện một bộ Phù Khôi. Bởi vì loại này cao cấp hơn nên mỗi một lần phát động công kích cần tiêu hao mấy vạn thuần nguyên đan, mà uy lực đòn công kích cũng gia tăng tương đương với nửa bước Tạo Hóa Cảnh nhất kích.

3.Huyết Linh Khôi. Lâm Động tại Huyền Âm Sơn bên trong lấy được một bộ. Sau khi tịnh hóa sát khí trong đó thành công lưu lại huyết chi lạc ấn, Cơ thể lộ ra huyết hồng chi sắc màu đỏ máu, nguyên liệu được luyện chế chính là dùng thi thể người sống để luyện chế Linh Khôi, có thể chống lại cường giả Niết Bàn Cảnh., dưới Niết Bàn không có đối thủ. Về sau được Lâm Động dùng hài cốt của Thiên Hoang thần ngưu để cường hóa nó lên đến cấp năm Linh Khôi.

4.Ma Thi. Biến đổi từ thi thể vẫn lạc của một cường giả Sinh Huyền Cảnh tại dị Ma vực mà thành. Cần đem Nguyên Thần dung nhập vào bên trong mới có thể thao túng nó. Lâm Động tổng cộng có hai chiếc và nó cũng bị phá hủy trong trận chiến với Tà Cốt tại Viêm Thần trận.

5.Thôn Phệ Thiên Thi. Đây là loại cao cấp nhất, Lâm Động từ phòng đấu giá Thiên Thương lấy được. Nó được Thôn Phệ Chi Chủ sử dụng số lượng lớn tài liệu quý hiếm cùng với sử dụng Thôn Phệ Tổ Phù luyện chế, thực lực sánh ngang cao thủ cùng cấp Chuyển Luân Cảnh. Chỉ người sở hữu Thôn Phệ Tổ Phù mới có thể khống chế. Ban đầu bị tàn phá khá nhiều nên chỉ có thực lực Tử Huyền Cảnh viên mãn thực lực, miễn cưỡng có thể chống cự một kích của Chuyển Luân Cảnh cường giả.

Về sau được Cửu Vĩ Linh Hồ mượn sức mạnh của Thôn Phệ Tổ Phù đem nó chữa trị đến sánh ngang trình độ cường giả Chuyển Luân Cảnh. Lâm Động tại Thôn Phệ Thần Điện nhận được bộ và cũng bởi vì hấp thu Thôn Phệ Chi Chủ sức mạnh mà thực lực có thể sánh ngang Luân Hồi cảnh, nói cách khác, trong hai bộ thì có một bộ được Thôn Phệ Chi Chủ cải tạo khiến thực lực của Phù Khôi đủ để cùng chân vương cấp dị ma đối kháng.