Thiên Huyền Đại Lục – Vũ Động Càn Khôn

Thiên huyền đại lục là một trong vô số hạ vị diện của Đại Thiên Thế giới, được chia làm Loạn Ma Hải, Yêu Vực cùng Tứ Đại Huyền Vực.

Trong số đó, Loạn Ma Hải là khu vực lớn nhất của Thiên Huyền Đại Lục, cách tứ huyền vực rất xa, cho dù cường giả Sinh Huyền Cảnh cũng phải bay mất nửa năm mới tới được, điều kiện là không bị bất cứ trở ngại nào. Bên trong có 7 đại đứng đầu thế lực,Vi Viêm Thần Điện, Viêm Thần Điện, Thiên Hải Nhai, Vạn Hải Thiên Cung, Huyết Sa Tộc, Hải Cự Nhân Tộc và cuối cùng là Bất Tử Thánh Kình Tộc.

Thứ 2 – Yêu Vực chính là nơi sinh sống của yêu thú, chia làm tứ đại bad tộc cùng bát Đại vương tộc. Trong đó tứ đại bá tộc gồm có Long Tộc, Thiên Yêu Điêu tộc, Côn Bằng tộc, Cửu Phượng tộc. Về phần Bát Đại vương tộc thì chỉ có 5 cái tên được liệt kê đó chính là Thiên Ma Hổ Tộc, Ám Uyên Hổ Tộc, Hám Địa Lôi Hổ Tộc Cửu Mệnh Thiên Miêu Tộc và Huyết Thứu Tộc.

Cuối cùng, Tứ đại Huyền Vực là nơi sinh sống của nhân tộc, lấy nhân tộc làm chủ, phân chia Đông, Tây, Nam, Bắc, 4 cái huyền vực. Trong số đó Đông Huyền Vực bao gồm có tám đại siêu cấp tông phái, Nguyên Môn, Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Đạo Tông, Kiếm Tông, Thần Tông, Phù Cốc, Hồng Hoang Điện, Vạn Khôi Môn. Khu vực khác, Tây Huyền Vực cũng có 7 đại siêu cấp tông phái mà Bắc Huyền Vực thì lại chỉ có duy nhất một thế lực độc tôn là Hắc Ám Điện, sở hữu Hắc Ám Tổ Phù. Nam Huyền Vực chỉ được nhắc đến cho nên chưa có thông tin.


HỆ THỐNG TU LUYỆN

1.Nguyên Lực: Phân từ thấp đến cao: Thối Thể Cảnh (nhất trọng đến cửu trọng) -> Địa Nguyên Cảnh -> Thiên Nguyên Cảnh -> Nguyên Đan Cảnh -> Tạo Hóa Tam Cảnh -> Niết Bàn Cảnh -> Sinh Huyền Cảnh -> Tử Huyền Cảnh -> Chuyển Luân Cảnh -> Luân Hồi Cảnh -> cuối cùng là Tổ Cảnh.

2.Phù Sư: Phân từ thấp đến cao: Ngũ Ấn Phù Sư (tương đương Địa Nguyên Cảnh đến Nguyên Đan Cảnh) -> Linh Phù Sư (phân 3 cấp tương đương với Tạo Hóa Tam Cảnh -> Thiên Phù Sư (phân Nhất Ấn tới Cửu Ấn, tương đương Niết Bàn Cảnh mà mỗi Ấn của Thiên Phù Sư cũng tương đương với số lần xung kích Niết Bàn) -> Tiên Phù Sư (phân tiểu thành cùng đại thành, Tiểu thành tương đương Sinh Huyền Cảnh, Đại Thành tương đương Tử Huyền Cảnh) -> Phù Tông (phân tiểu phù tông cùng đại phù tông, tiểu phù tông tương đương chuyển luân cảnh, đại phù tông tương đương luân hồi cảnh) -> Bán bộ Thần Cung Cảnh (tương đương Luân Hồi Cảnh tam trọng) -> Cuối cùng là Thần Cung Cảnh (Tương đương Tổ Cảnh).


THẦN VẬT

1.Bát Đại Tổ Phù: Thôn Phệ, Không Gian, Sinh Tử, Hồng Hoang. Băng, Lôi Đình, Hắc Ám, Hỏa Diễm.

2. Vị Diện Chi Thai: Đây chính là Chi Linh của Thiên Huyền Đại Lục, chỉ cần nắm giữ nó liền có thể trở thành cường giả đứng đầu vị diện, sở hữu tất cả sức mạnh của vị diện đó.