Huyền Tiễn – Thiên Hành Cửu Ca,Sát thủ số một của La Võng.

Huyền Tiễn 玄翦 – là đối thủ mạnh nhất của Vệ Trang Cái Nhiếp,sát thủ số một của La Võng,làm bị thương Cái Nhiếp chỉ vài chiêu,Huyền Tiễn Được đánh giá ngang cơ với Kinh Nghê.

10 siêu anh hùng từng trở thành Phù Thủy Tối Thượng thay thế Doctor Strange.

Trong lịch sử của Marvel Comics,có vô số siêu anh hùng khác nắm giữ danh hiệu Phù thủy Tối thượng ngoài Doctor Strange. Dưới đây là 10 trong số những siêu anh hùng đã từng trở thành Phù thủy Tối thượng thay thế Stephen Strange