Phong Hào Đấu La là gì? Đấu La Đại Lục

Phong Hào Đấu La được coi là “Hồn sư” đẳng cấp cao nhất giai. Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực đã miêu tả Phong Hào Đấu La rằng: Nếu như nói hắn thuộc về lớp Cao đẳng Hồn Sư tồn tại, như vậy Phong Hào Đấu La chính là đỉnh phong của hồn sư.

Bên trong Đấu La Đại Lục phần 1. Số Phong Hào Đấu La khoảng 50 người.

Theo thời đại biến hóa, địa vị của Phong Hào Đấu La không ngừng bị giảm xuống, nếu như phần 1, Phong Hào Đấu La được coi là đỉnh phong của Hồn Sư, thì tới phần 3, thời đại của Long Vương truyền thuyết, các phổ thông Phong Hào Đấu La không được tính là đỉnh cấp chiến lực nữa, từ Siêu cấp Đấu La trở lên mới chỉ là trụ cột chiến lực, chỉ khi đạt tới 99 cấp thì lúc này mới được coi là đỉnh cấp chiến lực. Nhưng tới bộ Chung cực Đấu La thì phải đạt tới thần mới có tư cách xưng là đỉnh cấp chiến lực.

Phong Hào Đấu La là cấp bậc cao nhất mà Hồn Sư có thể đạt được trong tình huống bình thường, được coi là cấp bậc đỉnh phong bên trong hồn sư giới. Sau khi Hồn Sư đột phá vào cấp 90 và lấy được đệ cửu Hồn Hoàn, sẽ được mang theo một cái Độc nhất vô nhị Phong Hào đại diện cho tên tuổi của họ, Trên thực tế rất nhiều phong hào cũng là do đời sau truyền thừa đời trước như Bạch Hổ, Thiên Sứ. Phong hào tôn xưng như Phong Hào của Đường Hạo là “Hạo Thiên ” , Nguyệt Quan là “Cúc ” , vì vậy được xưng là Phong Hào Đấu La.

Phong Hào chính là độc nhất vô nhị, không thể nào có hai người đều cùng một cái tên như vậy, ví dụ như Phong Hào Kiếm Đấu La chẳng hạn, nếu như không phải truyền thừa thì chắc chắn sẽ không thể nào có hai người cùng một cái danh hiệu Kiếm Đấu La. Nhưng điều này đã bị phá vỡ, Về sau đã xuất hiện sự lặp lại Phong Hào, nổi tiếng nhất chính là Phong Hào của Đường Vũ Lân cùng Long Tiêu Dao đều là Long Hoàng.

Trong trận chiến cuối cùng của Đấu La Đại Lục phần 1, số lượng Phong Hào Đấu La tiếp cận ba mươi người. Về sau thiên địa nguyên lực suy yếu, cho nên sinh sôi ra số lớn Phong Hào Đấu La.

Phong Hào Đấu La cũng chia nhiều cái tầng thứ nhỏ, Cấp 90-94 là Phổ thông Đấu La, Cấp 95-98 là Siêu Cấp Đấu La, Cấp 99 là tuyệt thế Đấu La. Sang tới phần 2 Tuyệt Thế Đường Môn, phần 3 Long Vương truyền thuyết và phần 4 Chung cực Đấu La thì cấp 99 lại được chia nhỏ làm 3 cái cấp độ là: Chuẩn Bán Thần, Bán Thần và Chuẩn Thần. Nếu đem so sánh với phần 1 thì thực lực của 3 người Đường Thần, Thiên Đạo Lưu, Ba Tái Tây được đánh giá là đương đương với Chuẩn Thần sau khi bị chia nhỏ.

Cấp 90 đến 94 – Phong Hào Đấu La: Có thể dựa vào hồn lực để phi hành trong thời gian dài và Hồn lực chênh lệch mặc dù không nhỏ, thế nhưng vẫn có thể dựa vào ưu thế là phẩm chất vũ hồn hay hồn cốt, hồn kĩ để đền bù. Có thể sống tới 300 năm tuổi, cứ mỗi lần đột phá sẽ tăng thêm tuổi thọ, có thể hấp thu 1 cái Hồn Hoàn 10 vạn năm.

Cấp 95 đến 98 – Siêu Cấp Đấu La. Xem như một ranh giới lớn của Phong Hào Đấu La và mỗi một cấp độ ở đây đều có một khoảng cách lớn, do khoảng cách chênh lệch nhiều nên Không thể bù đắp bằng phẩm chất vũ hồn cùng với hồn kĩ, hồn cốt. Trừ phi song phương hồn kĩ có bản chất quá chênh lệch, nếu không Cấp 96 hoàn toàn có thể áp chế cấp 95 trở xuống.

Hồn lực của Phong Hào Đấu La 97 cấp so với 96 cấp nhiều hơn 20 phần trăm. Một người Phong Hào Đấu La 97 cấp so với 95 cấp thì hồn lực sẽ nhiều hơn khoảng 50 phần trăm. Dựa theo thực lực mà nói một 97 cấp có thể đồng thời nghênh chiến hai 2 người 95 cấp trở xuống nếu không tính đến tình huống vũ hồn tương khắc, hồn kĩ khắc chế nhau và 97 cấp cùng 98 cấp hồn lực chênh lệch khoảng ba mươi phần trăm.

Cấp 99 – Tuyệt Thế Đấu La: Chênh lệch Hồn Lực so với cấp 98 là 40%. Từ góc độ tu luyện bình thường tới nói, Hồn Sư cần phải tu luyện ròng rã không ngủ khoảng 600 năm. Một gã Hồn Sư 99 cấp, ít nhất có thể đồng thời đối mặt với bốn gã Hồn Sư 95 cấp trở xuống. Tính toán như vậy thì hồn lực của Phong Hào Đấu La 99 cấp hơn Phong Hào Đấu La 95 cấp khoảng 2,6 lần.