Thương Khung Bảng – Đại Chúa Tể

Thương khung bảng nằm tại bên trong đại thiên thế giới, thế giới dựng dục ý chí, chỉ có cảm ứng được đạo ý chí này mới có thể đem tự thân Chân Linh khắc họa tại bên trong thế giới, từ đó dẫn động thế giới vĩ lực, cảnh giới này chính là cái gọi là siêu thoát Thánh phẩm.

Sau khi thực lực vượt qua Thánh phẩm hậu kỳ (phải là Thánh Phẩm Hậu Kỳ mới có thể, bởi vì dưới cấp này không thể chống cự lại áp bức từ Thương Khung Bảng, thậm trí không thể nhúc nhích) Hơn nữa Thánh Phẩm Hậu kỳ có thể cảm ứng được ý chí thế giới, để dẫn động Thương Khung Bảng. Một đạo tựa như một phương thế giới vô biên vô tận, rủ xuống như màn sáng mây linh lực. Lấy thế giới làm bảng, chỉ cần có thể tại bên trên ý chí thế giới in dấu xuống tên thật, như vậy thì có thể thu được đại thiên thế giới tán thành, nắm giữ lấy đại thiên thế giới Thế Giới chi lực.

Bên trên Thương Khung Bảng chia làm hai bộ phận đó là tên và họ, chỉ khi đem hai bộ phận này đều hoàn thành mới có thể tính là chân chính khắc họa tên thật. Sau khi lưu lại dòng họ, mặc dù chỉ là nửa bước siêu thoát Thánh phẩm, nhưng cũng có thể sơ bộ sử dụng Thế Giới chi lực, mi tâm sẽ ngưng kết ra một đạo giống như thế giới ấn ký một dạng quang văn.

Sau khi hoàn chỉnh lưu danh thì thực lực mới chính thức đạt tới siêu thoát Thánh phẩm, có thể triệt để nắm giữ Thế Giới chi lực. Mà khoảnh khắc sau khi lưu danh tại Thương Khung Bảng sẽ phát uy nghiêm làm cho tất cả mọi người không thể không quỳ lạy, đồng thời người lưu danh lúc này sẽ có cảm giác như bản thân tràn ngập toàn bộ thế giới, tựa như chúa tể toàn bộ đại thiên thế giới.

Những người từng ghi tên mình lên Thương Khung Bảng.

1.Bất Hủ Đại Đế.

Tu vi: Siêu thoát Thánh phẩm

Thế lực: Đại thiên cung

Thời kỳ: Đệ nhất cường giả tại Đại Thiên Thế Giới thời viễn cổ. Chủ nhân Vạn Cổ Bất Hủ Thân đời thứ nhất, người sáng lập đại thiên cung, người thứ nhất đạt tới cảnh giới Siêu Thoát Thánh Phẩm. Thực lực được đánh giá hơi thua Viêm Đế cùng Võ Tổ. Bất Hủ Đại Đế xả thân hi sinh phong ấn Tứ Mục thiên Tà Thần, đồng thời lưu lại người thủ mộ nhất tộc đời đời toạ trấn phong ấn chi địa.

2.Viêm Đế ( Tiêu Viêm )

Tu vi: Chúa tể cảnh.

Thế lực: Vô tận Hỏa Vực

Giới thiệu: Nhân Vật chính tại phần tiền truyện Đấu Phá Thương Khung, xưng hào “Viêm Đế ”, vì tìm nguyên nhân Đấu Đế mất tích mà đi tới đại thiên thế giới, sáng tạo vô tận Hỏa Vực. Bởi vì Tiêu Viêm cùng sư phụ có năng lực luyện đan siêu cường, nên đã giúp cho hỏa vực trở thành một trong tam đại thế lực luyện đan. Tiêu Viêm từng nhiều lần cứu vãn đại thiên thế giới nguy nan.

Cùng Võ Tổ cùng nhau triệu hoán đại thiên thế giới ý chí “Thương Khung Bảng ”, Ở tại trên bảng lưu lại dòng họ, thực lực vượt ra Thánh phẩm, nhưng vẫn chưa lưu lại tính danh hoàn chỉnh. Trước mắt là một trong những lãnh tụ của đại thiên thế giới. 28 năm sau khi Thiên Tà Thần vẫn lạc liền cùng Lâm Động một chỗ lưu tên đầy đủ trên “Thương Khung Bảng ”.

3.Võ Tổ ( Lâm Động )

Tu vi: Chúa tể cảnh

Thế lực: Võ Cảnh

Giới thiệu: Nhân Vật chính tại phần tiền truyện Vũ Động Càn Khôn, xưng hào “ Võ Tổ ”, vì cứu Hoan Hoan mà đi tới đại thiên, sáng tạo Võ Cảnh, tinh thần lực cường hoành, là người có nhiều linh lực thuộc tính nhất tại đại thiên thế giới, đồng thời cũng nắm giữ đủ loại pháp bảo. Từng nhiều lần cứu vãn đại thiên thế giới nguy nan. Sau đó cùng Viêm Đế cùng nhau triệu hoán đại thiên thế giới ý chí và thành công lưu lại dòng họ, chưa lưu lại hoàn chỉnh tính danh. 28 năm sau khi Thiên Tà Thần vẫn lạc liền cùng Tiêu Viêm một chỗ lưu tên đầy đủ trên “Thương Khung Bảng”.

4.Đại chúa tể (Mục Trần)

Tu vi: Chúa tể cảnh

Thế lực: Mục phủ

Giới thiệu: Nhân Vật chính trong Đại Chúa Tể. Xưng hào “Đại chúa tể” , nắm giữ “Bát Bộ Phù Đồ ” cùng “Nhất Khí Hóa Tam Thanh “, đồng thời đem ”Nhất Khí Hóa Tam Thanh“ tu luyện tới Tam Thần Cảnh, cộng thêm Chân Long chân phượng chi linh kết hợp tự thành “Nhất Khí hoá Ngũ thân thân ”, nắm giữ ”Thái linh Thánh Thể“, “Vạn Cổ Bất Hủ Thân“, ” Vô tận quang minh thể ”Ba tòa nguyên thủy pháp thân “, tu thành Thánh phẩm nhục thân, người đầu tiên trong bộ ba cùng Lâm Động và Tiêu Viêm lưu lại tên đầy đủ trên thương khung bảng.