Sơ Lược Đấu La Đại Lục 2 – Tuyệt Thế Đường Môn

Nơi này không có ma pháp, không có đấu khí, không có võ thuật, nhưng có Võ Hồn. Đường Môn sáng lập tại trên Đấu La Đại Lục đã trôi qua vạn năm, bắt đầu suy thoái. Nhất đại thiên kiêu hoành không xuất thế, một đời mới Sử Lai Khắc Thất Quái có thể trọng chấn Đường Môn hay không? Đường Môn ám khí có thể trọng chấn hùng phong hay không, Đường Môn có thể tái hiện huy hoàng hay không, hết thảy đều ở Tuyệt Thế Đường Môn, Trăm vạn năm Hồn thú, tay cầm thần cung Nhật Nguyệt Trích Tinh của Tử Linh Thánh Pháp Thần, khi hắn xuất hiện liền tiếp thêm một luồng sinh khí mới cho Đường Môn đã suy yếu. Tất cả bí ẩn dần dần hé mở…

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT


Hoắc Vũ Hạo: Nam chính, hơn 20 tuổi, thần vị Tình Tự Chi Thần, tu vi Thần Vương, phong hào “Linh Băng”.

Đường Vũ Đồng: Nữ chính, thần vị Điệp Thần, tu vi cấp Thần Cách, phong hào “Long Điệp”.

Vương Đông Nhi: Nữ chính, cấp 99 Cực Hạn Đấu La, phong hào “Đông Điệp”.

Vương Thu Nhi: Nữ phụ, tu vi Hồn Đấu La, hiệu “Hoàng Kim Long Nữ”.

Sử Lai Khắc Thất Quái: Bao gồm các thành viên sau: Bối Bối (phong hào “Long Thần“), Từ Hòa (phong hào “Hủy Diệt“), Từ Tam Thạch (phong hào “Huyền Vũ“), Giang Nam Nam (phong hào “Nhu Thỏ“), Tiêu Tiêu (phong hào “Tiêu Đỉnh“).

CẤP ĐỘ TU LUYỆN

Cập tu luyện từ 1 tới 99 vẫn giống với Phần thứ nhất, nên mình không nhắc lại nữa.

Thần Quan, cấp 100 và có một vòng thần hoàn
Cấp ba Thần Chỉ, trên cấp 100 và có ba vòng thần hoàn
Cấp hai Thần Chỉ, cấp 110 và có năm vòng thần hoàn
Cấp một Thần Chỉ (Chủ thần), cấp120 và có bảy vòng thần hoàn
Thần Vương (Chí Cao Thần), mạnh hơn các thần khác rất nhiều, có chín vòng thần hoàn.

Phẩm chất Hồn Hoàn


10 năm: Bạch sắc
100 năm: Hoàng sắc
1000 năm: Tử sắc
Vạn năm: Hắc sắc

10 vạn năm: Hồng sắc
100 vạn năm: Kim sắc

Mười vạn năm Hồn Hoàn màu sắc là hồng, mang một đạo kim văn, cứ thêm mười vạn năm, thì thêm một đạo kim văn. Thần vị khác nhau thì màu sắc cũng khác nhau.

Thập đại hung thú
1. Thú Thần Đế Thiên, 88 vạn năm, sống ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm
2. Tà Đế, 80 vạn năm, sống ở Tà Ma Sâm Lâm
3. Tuyết Đế, 70 vạn năm, sống ở Cực Bắc Chi Địa
4. Bích Cơ, 60 vạn năm, sống ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm
5. Vạn Yêu Vương, 58 vạn năm, sống ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm
6. Hùng Quân, 50 vạn năm, sống ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm
7. Băng Đế, 40 vạn năm, sống ở Cực Bắc Chi Địa
8. Xích Vương, 38 vạn năm, sống ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm
9. Tử Cơ, 27 vạn năm, sống ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm
10. Không rõ.

Thế lực
— Đường Môn: Tông môn Cổ lão, sáng lập bởi Đường Tam, trải qua vạn năm thì suy sụp, Hoắc Vũ Hạo bắt đầu trọng chấn.
— Hồn Đạo Đường: Đường Môn bắt chước Minh Đức Đường dựng lên cơ cấu nghiên cứu, giấu ở dưới lòng đất.
— Hạo Thiên Tông: Ẩn thế tông môn tồn tại một vạn năm trước, sở hữu võ hồn công kích đệ nhất Hạo Thiên Chùy. Đại tông chủ là Ngưu Thiên.
— Sử Lai Khắc Học Viện: Đệ nhất học viện Đấu La Đại Lục, tồn tại vạn năm, nội tình hùng hậu, nằm giữa ba đại đế quốc nhưng không chịu sự quản hạn của đế quốc nào.
— Tinh Đấu Đại Sâm Lâm: Địa phương nhiều hồn thú nhất Đấu La Đại Lục
— Thiên Hồn Đế Quốc: Phân tách Từ Thiên Đấu Đế Quốc và trờ thành một trong ba đại đế quốc tại Đấu La Đại Lục, về sau bị Nhật Nguyệt Đế quốc tiêu diệt
— Nhật Nguyệt Đế Quốc: Đế quốc thuộc về Nhật Nguyệt Đại Lục, sau khi Đấu La Đại Lục va chạm Nhật Nguyệt Đại Lục thì thống nhất… Nhật Nguyệt Đế Quốc bắt đầu khai chiến với ba đại đế quốc ở Đấu La Đại Lục.
— Tinh La Đế Quốc: Một trong ba đại đế quốc, là đế quốc có quốc lực mạnh nhất. Hiện đã bị Nhật Nguyệt Đế Quốc công phá dãy núi Minh Đấu, binh lâm Tinh La thành.
— Đấu Linh Đế Quốc: Một trong hai đế quốc được phân tách từ Thiên Đấu Đế Quốc và hiện tại là một trong ba đại đế quốc, đã bị Nhật Nguyệt Đế Quốc tiêu diệt.


Vũ hồn dung hợp kỹ
— Hoàng Kim Lộ: Là sự kết hợp giữa võ hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp và Linh Mâu bởi hai người Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng. Hợp kích tước đoạt vũ hồn và linh hồn gây ra hiệu ứng choáng.
— Thiên Đế Chùy: Là sự kết hợp giữa võ hồn Hạo Thiên Chùy và Bích Băng Đế Hoàng Hạt bởi hai người Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng. Hợp kích phát động tất sát nhất kích, uy lực lớn hơn lực lượng mà hai người kết hợp.
— Tâm Linh Phong Bạo: Là sự kết hợp giữa võ hồn Hạo Thiên Chùy và Linh Mâu bởi hai người Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng. Hợp kích phát động xung kích tâm linh, ảnh hướng thần trí của đối thủ.
— Quang Nghê Thường: Là sự kết hợp giữa võ hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp và Bích Băng Đế Hoàng Hạt, bởi hai người Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng. Hợp kích sẽ tăng phúc toàn bộ thuộc tính lên chỉ số cao nhất và hồn kỹ kèm theo hiệu ứng hàn băng. Thực lực mạnh có thể phá được vòng vây của 4 người Nguyên Tội Thần.
— Vận Mệnh Long Ngâm: Là sự kết hợp giữa võ hồn Linh Mâu + Bích Băng Đế Hoàng Hạt + Hoàng Kim Long , bởi hai người Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Thu Nhi. Hợp kích nguyền rủa.
— Hoàng Kim Điệp Long Biến: Là sự kết hợp giữa võ hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp + Hạo Thiên Chùy + Hoàng Kim Long, bởi hai người Vương Thu Nhi cùng Đường Vũ Đồng. Hợp kích tăng thơi gian duy trì chiến đấu, thực lực tổng hợp chí ít có thể so với đỉnh phong Hồn Thánh.
— Tử Kim Điệp Long Biến: Là sự kết hợp giữa võ hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp + Linh Mâu + Hạo Thiên Chùy + Hoàng Kim Long + Bích Băng Đế Hoàng Hạt, bởi hai người Hoắc Vũ Hạo + Đường Vũ Đồng hoặc là Hoắc Vũ Hạo + Vương Thu Nhi + Đường Vũ Đồng. Hợp kích +1 cấp, Hoắc Vũ Hạo ( hồn đế ) trong nháy mắt tăng lên Đấu La, nhưng chỉ duy trì trong thời gian ngắn. Sau khi thành Thần sẽ sinh ra thần hoàn thứ tám, lực lượng vượt qua cấp một thần chỉ.