Tóm Tắt Dòng Thời Gian “Tần Thời Minh Nguyệt” phần 1

Tần Vương chính năm thứ 6 (trước năm 241) Tại Ngụy gia trang, hai người Tung Hoành lần thứ nhất cùng Huyền Tiễn giao thủ.

Tần Vương chính năm thứ 8 ( trước năm 239) Hàn An vương kế vị trở thành Vua của Hàn Quốc. Cùng năm đó, Huyền Tiễn phụng mệnh giết chết Thành Kiểu.

Tần Vương chính năm thứ 9 ( trước năm 238) Hàn Phi trở lại Hàn Quốc nhậm chức đại Tư Khấu đồng thời tổ chức Lưu sa được thành lập.

Tần Vương chính năm thứ 10 Lộng ngọc ám sát Cơ Vô Dạ, Mặc Nha cùng Bạch Phượng làm phản Cơ Vô Dạ, cuối cùng Bạch Phượng gia nhập vào lưu sa. Sau đó Vệ Trang rời đi Hàn Quốc chuẩn bị cùng Cái Nhiếp quyết đấu.

Tần Vương chính năm thứ 11. Vệ Trang dựa theo ước định trở lại Quỷ cốc chuẩn bị cùng Cái Nhiếp một trận chiến, nhưng không thấy bóng dáng của cả sư huynh lẫn sư phụ. Mà Vệ Trang chỉ lấy được Quỷ cốc giới chỉ cùng Bách Bộ phi kiếm kiếm phổ.

Tần Vương chính năm thứ 13, Hàn Phi làm sứ giả tới Tần quốc.

Tần Vương chính năm thứ 14, Vệ Trang giết chết Cơ Vô Dạ, sau đó trở thành Hàn Quốc đại tướng quân. Mà Hàn Phi cũng tại năm đó chết vì trúng phải Lục Hồn Khủng Chú của Âm Dương Gia, đồng thời Hiểu mộng được hạ sinh.

Tần Vương chính năm thứ 17. Hạng Thiếu Vũ xuất sinh, Tần quốc tiêu diệt Hàn Quốc.

Tần Vương chính năm thứ 18, Điền Quang thuyết phục yến đan bắt đầu kế hoạch ám sát Doanh Chính. Diễm Phi, Vệ Trang liên hợp ám toán lục chỉ Hắc Hiệp mà phía Tần quốc lúc này cũng tấn công tiêu diệt Ngụy Quốc. Đồng thời Kinh Kha cùng Cao Tiệm Ly bắt đầu quen biết.

Tần Vương chính năm thứ 19, Thiên Minh cùng Cao Nguyệt được sinh ra. Yến đan tiếp nhận cự tử, Tần quốc diệt triệu quốc, Kinh Kha thực hiện kế hoạch ám sát Doanh Chính nhưng không thành. Quân Tần tiến công Yến quốc, mùa đông cùng năm, tiền tuyến sơn cốc Yến quốc bị diệt, Đại Thiết Chuỳ gia nhập vào Mặc gia.

Tần Vương chính năm thứ 20, Tuyết nữ đi tới Yến quốc và tại Phi Tuyết các quen biết Cao Tiệm Ly, hai người liên thủ giết chết nhạn xuân quân. Tần quốc công chiếm quốc đô Yến quốc.

Tần Vương chính năm thứ 21, Tiểu thánh hiền trang xảy ra cháy lớn, Tuân tử bắt đầu bế quan. Yến đan cùng Vệ Trang giao thủ đồng thời lấy cái chết giả để ẩn giấu thân phận. Công Thâu gia bắt đầu kế hoạch thiết kế thận lâu. Lưu sa phát động một cuộc nổi loạn kéo dài 3 tháng tại Tân Trịnh, Vệ Trang giết chết Hàn An vương, Xương Bình Quân đi tới Tân Trịnh nhằm bình định chiến loạn.

Tần Vương chính năm thứ 22, Hiểu mộng được Bắc Minh Tử thu làm quan môn đệ tử. Lý Tín dẫn quân Tần tấn công Sở quốc, Xương Bình Quân khởi binh phản Tần dẫn đến Lý Tín hai mặt thụ địch từ đó thảm bại. Binh chủ tiến vào Viêm Đế Lục hiền mộ

Tần Vương chính năm thứ 24, Cao Tiệm Ly cùng tuyết nữ bị Yến quốc truy binh đuổi kịp, bị thúc ép nhảy núi tự sát, yến đan cứu được hai người đồng thời đưa đến Kính Hồ Y trang cứu chữa sau đó hai người gia nhập vào Mặc gia. Tần quốc phát động diệt chiến tranh diệt Sở, Mặc gia cứu viện Hạng thị nhất tộc.

Tần Vương chính năm thứ 25, Tần quốc tiêu diệt yến quốc.

Tần Vương chính năm thứ 26, Tần quốc diệt Tề Quốc và chính thức thống nhất thiên hạ.

Tần Vương chính năm thứ 27, tức năm 220 trước Công Nguyên, Tiêu Dao tử đánh bại Xích Tùng Tử thu được Tuyết Tễ.

Tần Vương chính năm thứ 28, Xích Tùng Tử qua đời.

Tần Vương chính năm thứ 29, Ngô Khoáng tại phụ cận đầm lầy núi Viêm Đế lục hiền mộ ám sát hiệp khôi Điền Quang, từ đó Điền Quang liền biến mất không rõ tung tích.

Tần Vương chính năm thứ 30, Cái Nhiếp tìm được Thiên Minh, Thắng Thất được thả ra truy sát Cái Nhiếp.

Tần Vương chính năm 31, Cái Nhiếp đánh giết ba trăm quân tinh nhuệ Tần Quốc. Ngô Khoáng tại bên trong La Võng được tấn thăng làm sát thủ cấp Sát Tự. Long Thư tại phụ cận thành tang hải gặp phải Sở Nam công. Lý Tư đích thân tới mời Vệ Trang truy sát Cái Nhiếp. Vì cho Cái Nhiếp trị thương, đám người Thiên Minh đi tới Kính Hồ y trang. Lưu sa liên thủ Công Thâu gia đánh vào cơ quan thành, Tung Hoành bày ra một trận chiến. Cự tử yến đan bị hại, Thiên Minh kế nhiệm cự tử, cơ quan thành tự hủy và sự kiện đó chính thức khởi động kế hoạch Thanh Long của Nông Gia.

Kế Tiếp. Đám người Mặc gia chạy trốn tới tang hải thành, Thiên Minh cùng Thiếu Vũ được Trương Lương an bài tiến vào nho gia tiểu thánh hiền trang, Nguyệt nhi bị Nguyệt Thần đưa vào âm dương gia, Mông Điềm chinh phạt Thục quốc yên ổn trở về.

Lý Tư bái phỏng tiểu thánh hiền trang, Danh Gia cùng Nho Gia tiến hành một hồi biện hợp

Tuân Tử cùng Thiên Minh trên đường đi tới xem bệnh cho Đoan Mộc dung tình cờ cứu được công tử Phù Tô, Đạo Chích cùng Đại Thiết Chuỳ cướp được hắc long quyển trục, đồng thời tối tối hôm đó Thạch Lan trợ giúp Thiên Minh cùng Thiếu Vũ thoát ly hiểm cảnh.

▲ Ngày thứ nhất: Thận Lâu đến thành Tang Hải, thời điểm Tuân Tử xem bệnh cho Đoan Mộc dung lần thứ 4, Đại Tư Mệnh tập kích một chỗ cứ điểm bí mật của Mặc gia bắt đi A Trung, Thắng Thất cùng Vệ Trang tại cầu gỗ đánh một trận chiến và Thiên Minh gặp phải cơ quan vô song.

▲ Ngày thứ hai: Buổi tối, Tinh Hồn cùng Mông Điềm tập kích cứ điểm bí mật của Mặc gia, nhưng bởi vì nửa đường A Trung bị Mặc gia cứu đi nên mất đi mục tiêu. Thiếu Vũ, Thạch Lan đụng độ Ẩn Bức, Vệ Trang gặp phải một người thần bí áo đen, người này nói hắn có thể vì Vệ Trang cung cấp giá trị tình báo. Mặc gia lấy ra Hắc Long quyển trục nhưng mà không cách nào phá giải nội dung.

▲ Ngày thứ ba: Thiên Minh mang theo quyển trục đi thỉnh giáo Trương Lương, nhưng giữa đường bị mất quyển trục nên quay lại tìm kiếm, trên đường trông thấy nhóm người khi dễ cơ quan vô song, trong quá trình tranh chấp, Thiên Minh rơi vào sơn cốc, tại dưới sơn cốc may mắn phát hiện quyển trục, thế là Cậu nhóc lại chạy ra, sau đó trở lại tiểu thánh hiền trang và buổi tối hôm đó trộm quyển trục từ trên thân Tử Mộ đi.

▲ Ngày thứ tư: Trương Lương cầm đến Hắc Long quyển trục sau đó chạy về tiểu thánh hiền trang, nhưng giữa đường bị Lý Tư thỉnh đi dự tiệc trà, Thiên minh muốn học cơ quan thuật, thế là Ban đại sư để cho Cậu ta sửa chữa lại Mặc phương.

Ngày thứ 7: Thiên Minh thành công khôi phục Mặc Phương, Ban Đại Sư bắt đầu chính thức truyền thụ cơ quan thuật.

Tần Vương chính năm thứ 32 năm (Tức năm 215 Trước Công Nguyên) Hiểu Mộng tiếp nhận Đạo gia Thiên Tông chưởng môn.

Tháng 3, Thiên Minh chữa trị lại cơ quan vô song, Thiếu Vũ vì cứu Thạch Lan nên gặp lại Long Thư tại vùng ngoại ô.

Chương Tiếp theo, Đông quận phát sinh Huỳnh Hoặc Thủ Tâm.

Câu chuyện còn dài và hẹn gặp lại mọi người trong phần thứ 2 – Tóm Tắt Dòng Thời Gian Tần Thời Minh Nguyệt.