Võ Học và Công Pháp là gì? Vũ Động Càn Khôn

VÕ HỌC hay cũng có thể gọi là Vũ Kỹ

Võ Học trong thiên hạ được phân chia làm Cửu Phẩm và 3 Thừa. Trong đó, phẩm từ 1 đến 3 là Hạ Thừa, 4 đến 6 là trung thừa, 7 đến 9 là thượng thừa. Phía trên thượng thừa còn có Võ Học mạnh hơn gọi là Tạo Hóa Võ Học, khả năng có thể đốt biển, phá núi. Nếu may mắn đoạt được nó, cường giả sở hữu hoàn toàn có thể vượt cấp khiêu chiến đối thủ.

Phía trên Tạo Hóa là Linh Võ Học, có nghĩa là Võ học lúc này đã có linh tính, Linh ở đây là dấu vết linh khí hay linh tính của người sáng tạo ra nó và nó chính là thứ vũ kỹ vượt qua vũ kỹ Niết Bàn. Một khi thi triển. Một khi thi triển sẽ gọi được linh tính từ nơi u minh, uy thế của nó mới thật sự là kinh thiên động địa. Khiến uy thế lay trời động địa. ví dụ như công pháp “Đại Hoang Tù Thiên Chỉ” của Lâm Động.

Trên Linh Võ học là Thiên Võ Học, khả năng có thể hóa thiên địa lực lượng cho bản thân sử dụng. ví dụ “Thanh Thiên Hóa Long Quyết”, Đại Hoang Vu Kinh, Tổ Phù Chỉ, Vũ Đế Điển.

Đến đây thì chúng mình xin tóm lại, Cái gọi là phân cấp võ học thực ra chỉ là một loại so sánh, trọng yếu nhất vẫn là bản thân người sử dụng. Nếu ở trong tay cường giả chân chính, cho dù là phẩm chất tầm thường nhất cũng có thể tạo ra lực sát thương kinh người, mà thực lực bản thân người tu luyện càng mạnh, võ học thi triển ra cũng là càng mạnh mẽ hơn.

Cuối cùng, phía trên Thiên Võ Học là Siêu Việt Thiên Võ Học, ví dụ như Thái Thượng Cảm Ứng Quyết, Lôi Cung Hắc Tiễn.


CÔNG PHÁP

Cái gọi là bí tịch công pháp bí tịch là một phương pháp đặc biệt dẫn đạo nguyên lực cùng rèn luyện. Ví dụ như như Thanh Nguyên Công của Lâm gia có thể đánh thông 4 đường kinh mạch. 4 kinh mạch này chạy thẳng tới da thịt, lúc tu luyện chỉ cần thúc giục công pháp liền có thể trực tiếp thông qua 4 kinh mạch hấp thu nguyên lực trong thiên địa, mà tốc độ hấp thu này so với dạng hấp thu bằng hơi thở nhanh hơn rất nhiều. Chưa dừng ở đó, loại bí tịch nhất lưu còn có khả năng đánh thông mấy chục đạo kinh mạch, thậm chí một ít bí tịch thần kỳ hơn có thể trực tiếp tạo ra những luồng khí xoáy không ngừng trong da thịt giúp cho cường giả dù không ở trong trạng thái tu luyện vẫn có thể hấp thu nguyên lực rèn luyện thân thể cùng đan điền.

Một vài cái tên tiêu biểu,

1. Thanh Nguyên Công (Lâm gia bí tịch có thể đả thông 4 kinh mạch). Sau khi Lâm Động sử dụng Thạch Phù để hoàn thiện công pháp, Thanh Nguyên Công đã có thể đả thông tới 7 kinh mạch.

2. Tam Dương Quyết (công pháp thuộc hàng nhị lưu, đả thông 15 kinh mạch). Được Lâm Động mau với giá 5 vạn Dương Nguyên Thạch. Sau khi Lâm Động sử dụng Thạch Phù để hoàn thiện đã có thể đả thông 22 đường kinh mạch, hơn nữa còn có đồng bộ bí pháp “Tam Dương Đoàn”, có thể ở bên trong đan điền tu luyện ra ba cái Nguyên Khí Đoàn giống như như mặt trời vậy, thời khắc mấu chốt có thể đem nó thi triển đông thời kích nổ, coi như đối thủ mạnh hơn một cấp bậc nếu không kịp ứng phó cũng sẽ bị ăn thiệt thòi lớn.

3. Đại Nhật Lôi Thể: Thuộc hàng nhất lưu Cộng Pháp và được phân làm tam trọng, đệ nhất trọng ngưng luyện đồng lôi thể, đệ nhị trọng ngưng luyện ngọc lôi thể, đệ tam trọng ngưng luyện đại nhật lôi thể. Trong đó đệ nhất trọng có thể đả thông 43 kinh mạch và hình thành một luồng lốc xoáy ở dưới da, một khi vận chuyển liền có thể đem nguyên lực trong thiên địa nguyên lực hút vào bên trong cơ thể. Cuối cùng, Đại Nhật Lôi Thể ngưng tụ thành nguyên lực còn gọi là Đại Nhật Lôi Nguyên, có tác dụng luyện khí huyết, rèn luyện cơ bắp, xương cốt.