Các Loại Vũ Hồn “Phượng Hoàng” – Đấu La Đại Lục

1.Tà Hỏa Phượng Hoàng

Tại phần thứ nhất Đấu La Đại Lục. Mã Hồng Tuấn bằng vào Vũ Hồn Tà Hỏa Phượng Hoàng đã trở thành người có sức mạnh bùng nổ mạnh nhất tại Sử Lai Khắc Thất Quái. Về sau uống Kê Quan Phượng Hoàng Quỳ giúp tà hoả được tịnh hoá, sau đó lại phục dụng Thập Thủ Liệt Dương Xà nội đan, Vũ Hồn tiến hóa làm Thất Thủ Hỏa Phượng Hoàng. Sau khi trở thành Phượng Hoàng Thần liền được xếp vào top 10 bài vị Hỏa Phượng Hoàng đứng đầu. Mà đời sau của hắn là Mã Tiểu Đào cũng nắm giữ Tà Hỏa Phượng Hoàng Vũ Hồn.

2.Băng Phượng Hoàng

Đây là Vũ Hồn của đội trưởng Thiên Thuỷ Học Viện – Thủy Băng Nhi, mặc dù thời gian ra sân tương đối ngắn ngủi, nhưng lại khiến cho chúng mình rất ấn tượng. Bằng vào Vũ Hồn dung hợp kỹ Băng Tuyết Phiêu Linh cùng Phượng Hào Chi Lực, vậy mà có thể ép Đường Tam phát phóng xuất hồn cốt Bát Chu Mâu để tự vệ. Nếu như để cho Thủy Băng nhi tiếp tục trưởng thành, tương lai nhất định sẽ trở thành cường giả đỉnh cao.

3.Quang minh Phượng Hoàng.

Xuất hiện trong phần 2 Tuyệt Thế Đường Môn. Người sở hữu là Diệp Tịch Thủy của Thánh Linh Giáo. Mà con của Cô là Ngôn Thiếu Triết cũng nắm giữ loại Vũ Hồn Quang Minh Phượng Hoàng này. Thứ 9 hồn kỹ của Diệp Tịch Thủy là Niết Bàn trùng sinh chính là tới từ quang minh Phượng Hoàng Vũ Hồn.

4.Tà Phượng Vũ hồn

Xuất hiện trong phần 2 Tuyệt Thế Đường Môn. Người sở hữu là Phó giáo chủ Thánh Linh Giáo – Phượng Lăng. Khả năng của Vũ Hồn có thể thôn phệ Vũ Hồn khác. Ngay cả quang minh Phượng Hoàng cũng thiếu chút nữa thì bị Phượng Lăng thôn phệ. Lúc Phượng lăng xuất hiện đã là 97 cấp Cường Công Hệ Chiến hồn sư, thực lực tại thánh linh trong giáo tiếp cận với giáo chủ, chỉ tiếc về sau bị Hoắc Vũ Hạo giết chết.

5.Thiên Phượng cùng Ám Phượng Vũ hồn

Xuất hiện trong phần 3 Long Vương truyền thuyết. Sở hữu bởi hai tỷ muội Lãnh thị gia tộc là Lãnh Dao Thù cùng Lãnh Vũ Lai. Nhưng tại trong quá trình tu luyện, bởi vì đủ loại duyên cớ mà Muội muội Lãnh Vũ Lai bị mắc vào chữ tình khiến Cô nàng roi vào sa đọa, theo đó là Vũ Hồn bị tà khí xâm nhiễm, trở thành ám phượng, mà tỷ tỷ Lãnh Dao Thù thì lại khác, Cô tự thân chính mình tu luyện, cuối cùng trở thành cực hạn đấu la cấp 99. phong hào Thiên Phượng.

6. Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu và Phượng Hoàng Cầm.

Tại Tuyệt Thế Đường Môn, thành viên của Sử Lai Khắc Thất Quái là Tiêu Tiêu cũng nắm giữ một loại Vũ Hồn có tên là Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu. Vũ Hồn thiên hướng về khống chế

Mà tại phần Chung cực Đấu La cũng có một thành viên của Sử Lai Khắc Thất Quái là Lam Mộng Cầm nắm giữ Vũ Hồn Phượng Hoàng Cầm, đây cũng là loại Vũ Hồn thiên hướng về khống chế.

Và đó là những Vũ Hồn Phượng Hoàng trong tất cả các phần Đấu La Đại lục.