Tổ Chức Lưu Sa – Thiên Hành Cửu Ca

GIỚI THIỆU

Lưu Sa: Được sáng lập bởi Pháp Gia Hàn Phi Tử – anh trai ruột của công chúa Hàn quốc Hồng Liên, về sau bị ám sát bởi Lục Hồn Khủng Chú của Âm Dương gia và chết trong đại lao. Hàn Phi Tử đề ra Ngũ Đố (tức 5 loại sâu mọt) đồng thời sáng lập ra Lưu Sa chính là dùng thuật biết kẻ gian, từ đó dùng hình phạt để trị.

Tôn chỉ sáng Lập: Đại thần phạm tội đáng xử phạt, thường dân có công nên ban thưởng, pháp luật trời đất ắt phải được thực thi, cho dù có chỗ dựa quốc gia hay không, quán triệt luật pháp chính là để trị quốc an bang, kẻ hiệp sĩ dùng võ phạm điều cấm, bọn nhà nho dùng văn làm loạn pháp luật. Những kẻ tự xưng mình là hiệp nghĩa, chính là mầm loạn lớn nhất của quốc gia.

LỊCH SỬ TỔ CHỨC

“Thiên địa chi pháp, thi hành không tha ” . Tổ chức Lưu Sa nguyên bản Hàn Phi Mời Vệ Trang , Trương Lương , Tử Nữ cùng nhau sáng lập, mục đích là “Thuật Dĩ Tri gian, Dĩ Hình Chỉ Hinh ” , diệt trừ tổ chức “Dạ Mạc” và các tệ nạn khác, cứu lấy Hàn Quốc, thậm chí khiến Hàn Quốc xưng bá bảy quốc.

Sau khi Hàn Phi bỏ mình tại Tần quốc, tổ chức này bề ngoài đã phát triển thành một nhóm sát thủ chuyên nghiệp dưới sự chỉ huy của Vệ Trang, được người ta thuê để thực hiện công việc ám sát vô danh, tại trong bảy quốc tiếng xấu truyền xa, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật.

Dưới sự lãnh đạo của Vệ Trang, tổ chức đã cùng với nhiều phần thế lực lợi dụng lẫn nhau qua lại. Trước sự kiện Kinh Kha ám sát Tần Thuỷ Hoàng. Âm Dương Gia Diệm Phi đã tìm tới Vệ Trang nhờ ám sát Lục chỉ Hắc Hiệp, đồng thời đem cái chết giá họa cho tổ chức, khiến cho danh tiếng của tổ chức thêm một bước mở rộng.

Thời kỳ Tần Thuỷ Hoàng thống trị, Vệ Trang vì đánh bại sư huynh Cái Nhiếp mà dẫn dắt tổ chức, đồng ý cùng Tần quốc làm giao dịch làm cho Tần quốc tại trong vòng một ngày liền công phá thành công Mặc gia cơ quan thành. Và với sự sụp đổ của Mặc Gia cơ quan thành thì chuyện hợp tác giữa tổ chức cùng Tần quốc cũng chính thức kết thúc.

Ngoại trừ thực hiện đủ loại giết thuê tại phía ngoài mặt thì tổ chức cũng một mực tại phía sau màn điều tra nguyên nhân cái chết của Hàn Phi. Vài tháng sau sự kiện Mặc Gia Cơ quan thành, Vệ Trang lại tại dưới sự khuyên bảo của Trương Lương đã dẫn dắt tổ chức đồng ý cùng Mặc Gia hình thành liên minh, tạm thời hoà giải thù hận đồng thời đạt tới lợi ích quan hệ hợp tác, nhất trí đối kháng Tần quốc cùng tổ chức La Võng. Trong đó lấy Mặc gia cầm đầu, bao quát cả Cái Nhiếp.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Có thể nói, Phong cách cơ cấu của Tổ Lưu Sa giống với cơ cấu của tổ chức Dạ Mạc.

Cụ thể. Dạ Mạc có hạch tâm là Tứ Hung Tướng thì Lưu Sa lại có Tứ Thiên Vương. Dạ Mạc có Bách Điểu chuyên phụ trách ám sát thì Lưu Sa có “Nghịch Lưu Sa” cũng chuyên môn ám sát.

Thành Viên Tổ Chức:

1.Người sáng lập, người đứng đầu:

Hàn Phi: Một trong nhưng người sáng lập và là người khởi xướng. Thân phận là con trai thứ 9 của vua Hàn Quốc – Hàn An Vương, đệ tử của Tuân tử, Đồng môn của Lý Tư và là một bậc thấy về pháp gia.

Vệ Trang: Một trong nhưng người sáng lập và là lãnh đạo chính của thời kỳ sau. Thân phận Tung hoành gia · Quỷ cốc. Truyền nhân Hoành kiếm thuật, sư đệ của Cái Nhiếp.

Trương Lương: Một trong nhưng người sáng lập. Cháu của Tướng Quốc Hàn Quốc – Trương Khai Địa. Thuộc về cố vấn trẻ tuổi, và là thế hệ thứ năm của gia đình.

Tử Nữ: Một trong nhưng người sáng lập. Không rõ lai lịch, thuộc về dạng thích khách và là nữ chủ nhân của Tử Lan hiên.

2.Tứ Thiên Vương

BẠCH PHỤNG : Người đứng đầu Tứ Thiên Vương, nguyên bản là cận vệ của Cơ Vô Dạ và đảm nhiệm vị trí sát thủ trong Bách Điểu của tổ chức Dạ Mạc.

XÍCH LUYỆN: Người tham gia thứ 6, Tứ thiên vương xếp vị trí thứ hai. Bút danh công chúa Hồng Liên của Hàn Quốc, con gái Hàn An Vương, Hàn Phi muội muội.

THƯƠNG LANG VƯƠNG: Tứ thiên vương xếp vị trí thứ 3. Nguyên bản là bộ hạ của Hàn An Vương.

VÔ SONG QUỶ: Tứ Thiên Vương xếp hạng thứ 4. Một trong bốn thuộc hạ của phế thái tử Bách Việt Thiên Trạch. Đệ nhất lực sĩ tại Hàn Quốc.

3.Nghịch Lưu Sa:

ẨN BỨC: Người Man Cương, Nam Cương sát thủ.

HẮC KỲ LÂN: Đệ nhất sát thủ của Hàn Quốc.

LỘNG NGỌC: Xuất thân là người Bách Việt, con gái của Lý Khai, vừa đảm nhiệm vị trí cầm cơ đánh đàn tại Tử Lan Hiên, vừa là thích khác tinh anh của Lưu Sa.

4. Không rõ: Diễm Linh Cơ. Một trong 4 thuộc hạ dưới trướng Thiên Trạch và đồng thời là người trung gian giữa mối hợp tác của Lưu Sa cùng Bách Việt.