Đường Tam nắm giữ 7 khối Hồn Cốt, Đâu Là Hồn Cốt Mạnh Nhất?

Trong số 7 khối mà Đường Tam sở hữu, cái nào là mạnh nhất? Liệu nó có phải là Khối của Thâm Hải Ma Kình Vương? Có thẻ nói Thân Thể Cốt là khối Hồn Cốt có tác dụng lớn nhất, bởi vì nó sẽ đề thăng tố chất thân thể. hơn nữa Thâm Hải Ma Kình Vương chỉ kém một tia tu vi liền có thể đột phá thành thần, về tình về lý thì nó đều là tối cường Hồn Cốt.

Tuy nhiên Bát Chu Mâu lại có khả năng tiến hoá vô hạn. Nó dựa vào tu vi của Đường Tam để thăng cấp, trên lý luận là không có hạn chế, về sau nó cũng đã tiến hoá thành thần khí.

Sau khi Đường Tam trở thành thần vương, Bát Chu Mâu liền tiến hóa thành siêu thần khí, mà thân thể cốt của Thâm Hải Ma Kình Vương thì khác, mặc kệ Cậu ta được thăng cấp như thế nào thì nó cũng không có thay đổi quá nhiều, nhiều lắm cũng là một cái thần khí. Mặc dù ban đầu đẳng cấp rất cao, nhưng mà cũng không lâu lắm liền bị Bát Chu Mâu vượt qua.

Trước đây, lúc Đường Tam hấp thu Bát Chu Mâu, khối Hồn Cốt này mới chỉ có tu vi 2000 năm, sau khi Đường Tam thành Thần, Bát Chu Mâu đã hấp thu sức mạnh của hải dương chi lực, cuối cùng tiến hóa thành hải thần bát dực. Tuy được tiến hoá, nhưng nó vẫn giữ được thuộc tính năng lượng vốn có ban đầu, hơn nữa còn bổ sung thêm năng lực phi hành, phối hợp với hải thần thần trang, Bát Chu Mâu lúc này đã nắm giữ sức chiến đấu cường đại. Hoàn toàn thực dụng hơn Thân Thể Cốt của Thâm Hải Ma Kình Vương.