Sử Lai Khắc Thất Quái cùng Hoàng Kim Nhất sau 5 năm

Ngày đó Sử Lai Khắc Thất Quái mới hơn 40 cấp, nhưng phải đối mặt với Hồn Sư từ các Học Viện khác có thực lực 50 cấp, cuối cùng cũng là chật vật thu được quán quân cao cấp hồn sư cuộc tranh tài, đưa tên tuổi Sử Lai Khắc học viện lên cao.

Mà bây giờ đã năm năm trôi qua, 5 thành viên của Sử Lai Khắc Thất Quái trở lại trường học gặp nhau. Thời gian năm năm để bọn hắn biến hóa rất lớn, Hồn Lực tăng lên không thiếu, Nhưng đối thủ của bọn họ thì sao? như Hoàng Kim Nhất Đại của Vũ Hồn Điện, hay những người như Hỏa Vô Song, Hỏa Vũ, Phong Tiếu Thiên, thì hồn lực của họ rốt cuộc đạt tới bao nhiêu cấp?

Đầu tiên, hãy cùng mình nói về sự biến hoá của thất quái. Đới Mộc Bạch từ 45 cấp lên tới 63 cấp, Áo Tư Tạp từ 42 lên 61. Đường Tam từ 43 lên tới 59. Mã Hồng Tuấn 42 tới 57, Chu Trúc Thanh 42 lên 60, Trữ Vinh Vinh 42 lên 60, Tiểu Vũ 40 cấp lên 57 cấp. Như vậy, tính theo bình quân thì Hồn Lực Sử Lai Khắc Thất Quái sau 5 năm trên cơ bản đều đạt tới sáu mươi cấp. Kế tiếp chúng ta tới nhìn xem đối thủ của bọn họ.

1.Nhóm Hoàng Kim Nhất Đại của Vũ Hồn Điện

Thực lực của Hoàng Kim Nhất Đại trước đây đều vượt qua 50 cấp. 5 năm sau bọn họ chính xác đều đạt tới 60 cấp, nhưng mà tình huống cũng chỉ là mới đột phá.

Thời điểm tại lúc Đường Tam đi tới Tinh Đấu Sâm Lâm tìm kiếm Tiểu Vũ gặp phải Vũ Hồn Điện cao thủ cùng bộ 3 Hoàng Kim Nhất Đại, mà mục đích của bọn hắn tới Tinh Đấu Sâm Lâm chính là tìm kiếm Hồn Hoàn thứ 6, điều này nói rõ thực lực bọn họ hẳn phải đạt tới cấp 60, nhưng đẳng cấp lại không có cao hơn Đới Mộc Bạch. Trong đó cao nhất cũng chỉ có 61 cấp. Thậm trí người có thiên phú cao nhất là Hồ Liệt Na vào thời điểm này mới chỉ đạt tới 60 cấp.

Nếu đem Hồn Lực Hồ Liệt Na so sánh với Sử Lai Khắc Thất Quái thì không cao, nhưng bản thân Cô nàng đã có vài năm lịch luyện, cụ thể là một mực tại Sát Lục Chi Đô rèn luyện 3 năm, thời gian ba năm không có tu luyện Hồn Lực, mà chỉ dựa vào hai năm sau để đột phá từ 51 lên tới 60, điều này đem so sánh với Tà Nguyệt cùng Diễm thì mạnh hơn nhiều.

2.Các Học Viện Khác.

Nói về các học viện khác, ví dụ như Hỏa Vũ cùng Hỏa Vô Song của Sí Hỏa Học Viện, trước đây bọn hắn cũng đã từng mang lại uy hiếp không nhỏ đối với Sử Lai Khắc học viện, liệu rằng đẳng cấp của bọn họ sau 5 năm sẽ đạt tới đâu?

Đầu tiên nói về Hỏa Vũ trước, Hồn Lực từ 43 thăng lên 54 cấp. Có một sự chênh lệch không hề nhẹ, nhưng nếu so sánh với Thất Quái thì lại không thể đánh đồng. bởi vì tùy tiện một người trong số họ đều mạnh hơn Hoả Vũ. Về Hoả Vô Song, Hồn Lực so với Hoả Vũ Không mấy khác biệt, chỉ là yếu hơn 1 cấp độ, cụ thể là từ 43 tăng lên 53 cấp.

Kế tiếp nói về Thần Phong Học Viện và nói tới cái tên này chúng ta không thể không nhắc tới Phong Tiếu Thiên. Hắn ta trước đây từng khiến cho Đường Tam bị uy hiếp, bức bách Đường Tam sử dụng ra Loạn Phi Phong Chùy Pháp, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại bởi Đường Tam.

Vì thua Đường Tam nên bị Hỏa Vũ ngoảnh mặt quay đi, không chịu cùng với hắn một chỗ. Phong Tiếu Thiên bởi vậy mà hóa đau thương thành sức mạnh, năm năm qua không ngừng cố gắng tu luyện khiến cho Hồn Lực từ 44 cấp tăng lên tới 61 cấp, cái tốc độ này hoàn toàn không thua kém Sử Lai Khắc Thất Quái. Thậm trí hắn ta cũng không có tiên thảo để phục dụng, nói chính xác là chưa từng ăn qua tiên thảo. Nhưng Hồn Lực lại có thể bắt kịp người đã dùng qua tiên thảo. Nếu như cho Phong Tiếu Thiên phục dụng Tiên Thảo, mình tin rằng Hồn Lực có thể vượt qua Đới Mộc Bạch.