Top 10 Vũ Hồn Mạnh Nhất Đấu La Đại Lục

Vị trí thứ 10. Huyền Vũ Quy

Đỉnh Cấp cấp bậc Phòng Ngự Hệ Thú Vũ Hồn, với huyết mạch của Thần thú huyền vũ, có sức mạnh phòng thủ vô song đồng thời lại có cả khả năng tấn công mạnh mẽ và khống chế cường đại. Thời điểm Sử Lai Khắc Thất Quái tại lần đầu gặp anh em nhà họ Thạch liền cảm thấy phiền phức cực lớn.

Vị trí thứ 9. Thất Sát Kiếm

Vũ Hồn của siêu cấp Đấu La Trần Tâm của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Bằng vào một thanh công sát vô song, Thất Sát Kiếm được xưng là “Thiên Hạ đệ Nhất Công Kích Hồn Sư ”. Nó dài bốn thước ba tấc, rộng ba tấc, chuôi dài một thước hai tấc, tên là Thất Sát.

Vị trí thứ 8. Tà Mâu Bạch Hổ

Truyền thừa Vũ Hồn của Hoàng Thất Tinh La Đế Quốc, Tà Mâu Bạch Hổ vốn dĩ thuộc loại Thú Vũ Hồn, nhưng vừa có khả năng tấn công vừa có khả năng phòng thủ mạnh mẽ, có thể kết hớp với Vũ Hồn U Linh Miêu tạo thành Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ “U Minh Bạch Hổ”.

Vị trí thứ 7. Cửu Tâm Hải Đường

Vũ Hồn truyền thừa của Cửu Tâm Hải Đường tông, Loại này đặc biệt ở chỗ chỉ có duy nhất một cái Hồn Kỹ, kể ca khi có bao nhiêu Hồn Hoàn đi chăng nữa. Hiệu quả là phạm vi tính chất toàn thể trị liệu, trị liệu trình độ theo tâm ý khống chế của hồn sư. Đẳng cấp càng cao, Hồn Hoàn càng nhiều thì Hồn Lực tiêu tốn càng nhiều. Thích hợp phụ trợ trong đấu đội, đáng tiếc mỗi một thời đại chỉ có một người có thể thừa kế Vũ Hồn.

Vị trí thứ 6. Lam Điện Bá Vương Long

Tông Môn huyết mạch truyền thừa Vũ Hồn, trực hệ tông môn đệ tử phần lớn cũng đều là loại Vũ Hồn này, nhưng thỉnh thoảng có biến dị, bằng vào long hóa nhục thể cùng lôi điện nắm trong tay năng lực mạnh mẽ, được xưng là đệ nhất Thú Vũ Hồn tại Đấu La Đại Lục.

Vị trí thứ 5. Cửu Bảo Lưu Ly Tháp

Vũ Hồn hệ phụ trợ mạnh nhất tại Đấu La Đại Lục và kể từ khi Trữ Vinh Vinh phục dụng Khỉ La Uất Kim Hương thì Cô đã có thể thôi hóa ra 100% hình thái của Thất Bảo Lưu Ly Tháp trở thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Tất cả thuộc tính trạng thái đem so sánh cùng Cửu Tâm Hải Đường thì nó lại chú trọng tăng phúc đơn lẻ hơn và cả hai đều có ưu khuyết điểm.

Vị trí thứ 4. Lam Ngân Hoàng

Hình thái cực hạn của Vũ Hồn hệ Thực vật hệ, tất cả Lam Ngân nhất mạch, mãi mãi cũng là nhất mạch truyền thừa, chỉ có đời trước Lam Ngân Hoàng qua đời thì mới có thể xuất hiện Lam Ngân Hoàng đời sau. Bản thân nắm giữ năng lực mạnh mẽ từ huyết thống, có thể áp chế hoặc khống chế những thực vật hệ Hồn thú hãy Vũ Hồn khác.

Vị trí thứ 3. Thập Thủ Hỏa Phượng Hoàng

Duy nhất thuộc về Mã Hồng Tuấn cực hạn Vũ Hồn, vốn là biến dị Vũ Hồn Tà Hỏa Phượng Hoàng, về sau phục dụng Kê Quan Phượng Hoàng Quỳ trừ bỏ tà hỏa cùng tạp chất bên trong, đồng thời kéo dài tiến hóa tới đỉnh cấp Vũ Hồn Thập Thủ Hỏa Phượng Hoàng, về sau Mã Hồng Tuấn dựa vào cái này Vũ Hồn thăng vào Thần Giới trở thành Nhị Cấp thần chỉ – Phượng Hoàng chi thần.

Vị trí thứ 2. Hạo Thiên Chùy

Đấu La đệ nhất tông môn Hạo Thiên tông huyết mạch Vũ Hồn, đồng thời cũng là thiên hạ Cường Công Hệ khí Võ Hồn đứng đầu, nắm giữ lực phá hoại cực hạn, mỗi một cái Hồn Hoàn kèm theo đều sẽ tăng cường hồn sư bản thể thuộc tính cùng Hạo Thiên Chùy trọng lượng!

Vị trí thứ nhất. Lục dực thiên sứ

Thần cấp Vũ Hồn, tiên thiên hai mươi cấp hồn lực, hơn nữa còn nắm giữ Thiên Sứ Lĩnh Vực đạt tới cực hạn, nếu so sánh về sức mạnh thì Lục Dực Thiên Sứ hoàn toàn xếp trên Hạo Thiên Chùy!

Vừa rồi là 10 cái tên và các bạn cảm thấy danh sách này như thế nào, hãy gớp ý bên dưới nhé.