Ngọc Tiểu Cương – 玉小刚 – Đấu La Đại Lục

Ngọc Tiểu Cương – 玉小刚 là một nhân vật quan trong trong cuốn tiểu thuyết Đấu La Đại Lục. Đảm nhiệm vai trò Lão sư của Đường Tam, đảm nhiệm vị trí “Chỉ Huy Nhất Giác” trong đội Hoàng Kim Thiết Tam Giác. Quốc sư Thiên Đấu Đế Quốc, trưởng lão không chính thức của Vũ Hồn Điện và Là con trai của Tông chủ Lam Điện Bá Vương Long “Ngọc Nguyên Chấn”.